Tehtud tööd

Lepassaare alajaam 2 x 4 MVA, 35/20/10 kV trafod

Väo CHP 3MVA Trafo

Virtsu tuulepark
 16MVA Trafo 115/21kV

Lasnamäe alajaama trafo 63MVA 115/10,5/6,3kV

Harku jõutrafo 200 MVA 330/110/20 kV